کارت پستال موزیکال

android دانلود برای آندروید
کتاب، چای، باران
no

کتاب، چای، باران

در کتاب خانه نشسته ام و هوای کـلمات خفه ام می کند. صدای بـاران می آید.
فـنجـان روزهای خوشم را بر میدارم و با چـای میروم زیر بـاران.

صدای باران - بی کلام
مشاهده اشتراک در تلگرام جالب

کارت پستال موزیکال جالب

شما هم کارت پستال بسازید!