کارت پستال موزیکال

android دانلود برای آندروید
ابن سینا
dandelion

ابن سینا

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد
آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید (ابن سینا)

Crystallize Lindsey - Stirling
مشاهده اشتراک در تلگرام سخن

کارت پستال موزیکال سخن

شما هم کارت پستال بسازید!